آموزش آهنگ پدر سرژیک با پیانو

۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان

آموزش آهنگ پدر سرژیک با پیانو به همراه پی دی اف نت پیانو پدر سرژیک با آهنگ سازی ناصر چشم آذر و تنظیم ترنم عزتی در یک ویدیو آموزشی با فرمت MP4 و زمان تقریبی ۰۰:۰۴:۳۳ برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه میتوانید این آموزش را مشاهده کنید

آموزش آهنگ زائر رامش با پیانو

۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان

آموزش آهنگ زائر رامش با پیانو به همراه پی دی اف نت پیانو زائر رامش با آهنگ سازی ناصر چشم آذر و تنظیم گروه نت دونی در یک ویدیو آموزشی با فرمت MP4 و زمان تقریبی ۰۰:۰۶:۰۶ برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه میتوانید این آموزش را مشاهده کنید

آموزش آهنگ هجرت گوگوش با پیانو

۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان

آموزش آهنگ هجرت گوگوش با پیانو به همراه پی دی اف نت پیانو هجرت گوگوش به همراه آکورد با آهنگ سازی ناصر چشم آذر و تنظیم گروه نت دونی در یک ویدیو آموزشی با فرمت MP4 و زمان تقریبی ۰۰:۰۵:۲۴ برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه میتوانید این آموزش را مشاهده کنید

آموزش آهنگ همزبونم باش حمیرا با پیانو

۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان

آموزش آهنگ همزبونم باش با پیانو به همراه پی دی اف نت آهنگ همزبونم باش برای پیانو با آهنگ سازی ناصر چشم آذر و تنظیم گروه نت دونی در یک ویدیو آموزشی با فرمت MP4 و زمان تقریبی ۰۰:۰۳:۳۳ برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه میتوانید این آموزش را مشاهده کنید

آموزش آهنگ تیتراژ سریال قصه های مجید با پیانو

۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان

آموزش آهنگ تیتراژ سریال قصه های مجید با پیانو به همراه پی دی اف نت پیانو آهنگ تیتراژ سریال قصه های مجید به همراه آکورد با آهنگ سازی ناصر چشم آذر و تنظیم گروه نت دونی در یک ویدیو آموزشی با فرمت MP4 و زمان تقریبی ۰۰:۰۲:۰۷ برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه میتوانید این آموزش را مشاهده کنید

آموزش آهنگ غمگین و تنها مهستی با پیانو

۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان

آموزش آهنگ غمگین و تنها مهستی با پیانو به همراه پی دی اف نت پیانو غمگین و تنها مهستی با آهنگ سازی ناصر چشم آذر و تنظیم گروه نت دونی در یک ویدیو آموزشی با فرمت MP4 و زمان تقریبی ۰۰:۰۵:۰۸ برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه میتوانید این آموزش را مشاهده کنید

آموزش آهنگ چشم انتظار از سیاوش قمیشی با پیانو

۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان

آموزش آهنگ چشم انتظار از سیاوش قمیشی با پیانو به همراه پی دی اف نت پیانو آهنگ چشم انتظار از سیاوش قمیشی با آهنگ سازی ناصر چشم آذر و تنظیم گروه نت دونی در یک ویدیو آموزشی با فرمت MP4 و زمان تقریبی ۰۰:۰۲:۳۵ برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه میتوانید این آموزش را مشاهده کنید

آموزش آهنگ بوی ماه مدرسه ناصر چشم اذر با پیانو

۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان

آموزش آهنگ بوی ماه مدرسه با پیانو به همراه پی دی اف نت پیانو بوی ماه مدرسه با آهنگ سازی ناصر چشم آذر و تنظیم گروه نت دونی در یک ویدیو آموزشی با فرمت MP4 و زمان تقریبی ۰۰:۰۳:۴۸ برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه میتوانید این آموزش را مشاهده کنید