آموزش آهنگ گل هیاهو با پیانو از فریدون آسرایی

۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان

آموزش آهنگ گل هیاهو با پیانو به همراه پی دی اف نت پیانوی گل هیاهو با تنظیم رضا سامیر با آهنگ سازی بهروز صفاریان و تنظیم رضا سامیر در یک ویدیو آموزشی با فرمت MP4 و زمان تقریبی ۰۰:۰۳:۴۵ برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه میتوانید این آموزش را مشاهده کنید

آموزش آهنگ سلام ای ناله باران فریدون آسرایی با پیانو

۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان

آموزش آهنگ سلام ای ناله باران فریدون آسرایی با پیانو به همراه پی دی اف نت پیانو سلام ای ناله باران فریدون آسرایی با آهنگ سازی فریدون آسرایی و تنظیم ترنم عزتی در یک ویدیو آموزشی با فرمت MP4 و زمان تقریبی ۰۰:۰۳:۳۹ برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه میتوانید این آموزش را مشاهده کنید

آموزش آهنگ عاشق شدم فریدون آسرایی با پیانو

۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان

آموزش آهنگ عاشق شدم فریدون آسرایی با پیانو به همراه پی دی اف نت پیانو عاشق شدم فریدون آسرایی با آهنگ سازی انوشیروان تقوی و تنظیم ترنم عزتی در یک ویدیو آموزشی با فرمت MP4 و زمان تقریبی ۰۰:۰۲:۵۱ برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه میتوانید این آموزش را مشاهده کنید

آموزش آهنگ جاده عشق از فریدون آسرایی با پیانو

۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان

آموزش آهنگ جاده عشق از فریدون آسرایی با پیانو به همراه پی دی اف نت پیانو جاده عشق از فریدون آسرایی با آهنگ سازی محمد مقدم و تنظیم گروه نت دونی در یک ویدیو آموزشی با فرمت MP4 و زمان تقریبی ۰۰:۰۴:۴۵ برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه میتوانید این آموزش را مشاهده کنید

آموزش آهنگ عزیز جان فریدون آسرایی با پیانو

۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان

آموزش آهنگ عزیز جان فریدون آسرایی با پیانو به همراه پی دی اف نت پیانو عزیز جان فریدون آسرایی به همراه آکورد با آهنگ سازی فریدون آسرایی و تنظیم گروه نت دونی در یک ویدیو آموزشی با فرمت MP4 و زمان تقریبی ۰۰:۰۲:۴۳ برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه میتوانید این آموزش را مشاهده کنید

آموزش آهنگ اولین سلام از فریدون آسرایی با پیانو

۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان

آموزش آهنگ اولین سلام از فریدون آسرایی با پیانو به همراه پی دی اف نت پیانو اولین سلام از فریدون آسرایی با آهنگ سازی رامین زمانی و تنظیم گروه نت دونی در یک ویدیو آموزشی با فرمت MP4 و زمان تقریبی ۰۰:۰۵:۲۲ برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه میتوانید این آموزش را مشاهده کنید

آموزش آهنگ عشق یعنی فریدون آسرایی با پیانو

۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان

آموزش آهنگ عشق یعنی فریدون آسرایی با پیانو به همراه پی دی اف نت پیانو عشق یعنی فریدون آسرایی به همراه آکورد با آهنگ سازی نا شناخته و تنظیم گروه نت دونی در یک ویدیو آموزشی با فرمت MP4 و زمان تقریبی ۰۰:۰۳:۳۰ برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه میتوانید این آموزش را مشاهده کنید

آموزش آهنگ دختر بندر از فریدون آسرایی با پیانو

۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان

آموزش آهنگ دختر بندر از فریدون آسرایی با پیانو به همراه پی دی اف نت پیانو دختر بندر از فریدون آسرایی با آهنگ سازی رامین زمانی و تنظیم گروه نت دونی در یک ویدیو آموزشی با فرمت MP4 و زمان تقریبی ۰۰:۰۵:۴۶ برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه میتوانید این آموزش را مشاهده کنید