آموزش آهنگ قلب من سندی با پیانو

۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان

آموزش آهنگ قلب من سندی با پیانو به همراه پی دی اف نت پیانو قلب من سندی با آهنگ سازی شهرام خسروشاهی آذر و تنظیم ترنم عزتی در یک ویدیو آموزشی با فرمت MP4 و زمان تقریبی ۰۰:۰۳:۰۶ برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه میتوانید این آموزش را مشاهده کنید

آموزش آهنگ گلایه سندی با پیانو

۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان

آموزش آهنگ گلایه سندی با پیانو به همراه پی دی اف نت پیانو گلایه سندی با آهنگ سازی شهرام خسروشاهی آذر و تنظیم ترنم عزتی در یک ویدیو آموزشی با فرمت MP4 و زمان تقریبی ۰۰:۰۲:۵۲ برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه میتوانید این آموزش را مشاهده کنید

آموزش آهنگ فرناز سندی با پیانو

۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان

آموزش آهنگ فرناز سندی با پیانو به همراه پی دی اف نت پیانو فرناز سندی با آهنگ سازی شهرام خسروشاهی آذر و تنظیم ترنم عزتی در یک ویدیو آموزشی با فرمت MP4 و زمان تقریبی ۰۰:۰۲:۱۶ برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه میتوانید این آموزش را مشاهده کنید

آموزش آهنگ دختر حاجی الماس سندی با پیانو

۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان

آموزش آهنگ دختر حاجی الماس سندی با پیانو به همراه پی دی اف نت پیانو دختر حاجی الماس سندی با آهنگ سازی شهرام خسروشاهی آذر و تنظیم ترنم عزتی در یک ویدیو آموزشی با فرمت MP4 و زمان تقریبی ۰۰:۰۲:۵۹ برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه میتوانید این آموزش را مشاهده کنید

آموزش آهنگ عاشق نشو سندی با پیانو

۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان

آموزش آهنگ عاشق نشو سندی با پیانو به همراه پی دی اف نت پیانو عاشق نشو سندی با آهنگ سازی شهرام خسروشاهی آذر و تنظیم ترنم عزتی در یک ویدیو آموزشی با فرمت MP4 و زمان تقریبی ۰۰:۰۴:۲۳ برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه میتوانید این آموزش را مشاهده کنید

آموزش آهنگ عروسکی ماشاالله سندی با پیانو

۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان

آموزش آهنگ عروسکی ماشاالله سندی با پیانو به همراه پی دی اف نت پیانو عروسکی ماشاالله سندی با آهنگ سازی شهرام خسروشاهی آذر و تنظیم ترنم عزتی در یک ویدیو آموزشی با فرمت MP4 و زمان تقریبی ۰۰:۰۳:۲۲ برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه میتوانید این آموزش را مشاهده کنید

آموزش آهنگ شب تو شب منه نوش آفرین با پیانو

۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان

آموزش آهنگ شب تو شب منه نوش آفرین با پیانو به همراه پی دی اف نت پیانو شب تو شب منه نوش آفرین با آهنگ سازی شهرام خسروشاهی آذر و تنظیم گروه نت دونی در یک ویدیو آموزشی با فرمت MP4 و زمان تقریبی ۰۰:۰۴:۰۴ برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه میتوانید این آموزش را مشاهده کنید

آموزش آهنگ کاشکی نوش آفرین با پیانو

۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان

آموزش آهنگ کاشکی نوش آفرین با پیانو به همراه پی دی اف نت پیانو کاشکی نوش آفرین با آهنگ سازی شهرام خسروشاهی آذر و تنظیم ترنم نوری در یک ویدیو آموزشی با فرمت MP4 و زمان تقریبی ۰۰:۰۲:۵۵ برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه میتوانید این آموزش را مشاهده کنید